Domov Mapa stránky

1. zasadnutie VVV


Prvé zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v utorok 20. septembra 2011 o 9.30 h v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády SR v Bratislave.
 

Návrh programu:

 1. Otvorenie.
 2. Informácia o:
 3. a) procese kreovania Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, o záveroch rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, o ustanovovaní jednotlivých výborov rady a jej pracovných skupín,
  b) pripravovanej Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR,
  c) príprave reformy inštitucionálneho rámca ochrany a podpory ľudských práv v SR,
  d) aktivitách Pracovnej skupiny rady pre inkluzívne vzdelávanie,
  e) pripravovanom členstve SR v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho vzdelávania,
  f) revidovanom Národnom akčnom pláne Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015, prioritných cieľoch v oblasti vzdelávania.
 4. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.
 5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.
 6. Delegovanie zástupcu/zástupkyne Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania na tretie zasadnutie rady.
 7. Odpočet plnenia národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2011.
 8. Informácia o Základnej štúdii o stave výchovy a vzdelávania k ľudským právam v Slovenskej republike, ktorá bola vypracovaná v roku 2006 Národnou komisiou pre výchovu k ľudským právam pri SNSĽP.
 9.  Východiská plánu činnosti Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, diskusia.
 10. Rôzne.
 11. Záver.
© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom