Domov Mapa stránky

Iné stránky


Medzinárodné inštitúcie a mimovládne organizácie na ochranu ľudských práv:

Vo svete:

Organizácia spojených národov (OSN)
Rada Európy (RE)
Vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR)
Detský fond UNICEF
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Amnesty International
Human Rights First
Human Rights Watch
International Helsinky Federation

V Slovenskej republike:

Amnesty International Slovensko
Človek v ohrození
Liga za ľudské práva
Ľudia proti rasizmu
Nadácia Milana Šimečku
Občan, demokracia a zodpovednosť 
Slovenská humanitná rada
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Spoločnosť ľudí dobrej vôle
Verejný ochranca práv

Zaujímavé webstránky a portály: 

Infoportál občianskej spoločnosti – www.changenet.sk
Portál k multikulturalizmu - www.multikulti.sk
Antidiskriminačný portál - www.diskriminacia.sk 
Portál k rozvojovému vzdelávaniu - www.rozvojovevzdelavanie.sk

Iné:

Adresár inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti ochrany ľudských a menšinových práv a slobôd
List and addresses of authorities and organisations whose competences include the protection of human rights, freedoms and rights of minorities 

© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom