Aktuality


Podporené projekty
V zmysle metodického usmernenia na predkladanie žiadosti o dotáciu z Programu pre podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti a európskych politík zo dňa 6. júna  2008, Komisia pre podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti a európskych politík na svojom rokovaní dňa 9.júla 2008 rozhodla o poskytnutí dotácie na projekt znovupostavenia pamätníka M. R. Štefánika na novovznikajúcom námestí pred Slovenským národným divadlom Bratislave Nadácii M. R. Štefánika. Finančné prostriedky boli  účelovo viazaná v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR.